Thursday, January 17, 2008

هویت

حدود 6 ماه روی طراحی یک کنترلر کارکردم اما به خاطر هویت ایرانیم نتونستم برم در جلسات طراحی کنترلر در آمریکا شرکت کنم و از طرحم دفاع کنم
این در حالی که بیش از 6 هفته از تقاضای ویزای آمریکام می گذره و هنوز خبری ازش نیست

No comments: